نظرسنجی
  نظر شما در مورد سرويس دهي كتابخانه هاي دانشگاه آزاد چيست؟
 میانگین نظرات ثبت شده برای این سوال: متوسط


میانگین نمره از 4 : 1.023936
Copyright 2011 © Islamic Azad University. | All Rights Reserved.