تازه های نشر
عنوان کتاب: فرهنگ واژگان نهج البلاغه
سال چاپ: 1386
شابک: 4-746-450-964-978

عنوان کتاب: آموزش گرافیکی
سال چاپ:
شابک:

عنوان کتاب: آموزش LINQ
سال چاپ:
شابک:

عنوان کتاب: گنجينه حورا
سال چاپ:
شابک:

عنوان کتاب: گياهان دارويي
سال چاپ:
شابک:

عنوان کتاب: نسخه هاي خطي رياضي
سال چاپ:
شابک:

عنوان کتاب: تحقيق در عمليات
نویسنده: هدايتي
سال چاپ: 1385
مترجم: بيلي
شابک: 43343

عنوان کتاب: مهندسی ذهن
نویسنده: اسدي
سال چاپ: 1387
مترجم: احمدي
شابک: 45435

عنوان کتاب: ریاضیات گسسته
نویسنده: اسدي
سال چاپ:
شابک: 1236543

از 1 صفحه
 
     
Copyright 2011 © Islamic Azad University. | All Rights Reserved.