درباره دفتر تولید علم
هدف از اين فعاليت ، اطلاع رساني خبري در حوزه كتاب و كتابخواني و ساير موضوعات مرتبط نظير چاپ ، نشر و گرافيك است.
اخبار خبر گزاري كتاب شامل خبر هاي داخلي و خارجي بوده كه در موضوعات چاپ ونشر، دين ، ادبيات ، انديشه ، دانش و فن آوري ، اجتماعي و سياسي ، تاريخ وجغرافيا ، كودك و نوجوان و هنر بر روي پايگاه اينتر نتي آن به اخبار خبر گزاري توسط رسانه هاي گروهي و ساير كاربران با ذكر منبع مجاز است. اين خبر گزاري ،علاوه بر نشر خبر به انتشار گزارشها و گفتگو هاي ويژه و نيز بررسي و تحليل عملكرد نهاد هاي گوناگون دولتي و غير دولتي در حوزه كتاب و كتابخواني مي پر دازد.
همچنين نقد كتاب از ديگر بخشهاي خبر گزاري كتاب است كه مي كوشد منتخبي از تازه ترين آثار موجود در بازار نشر را با ديدگاه علمي و انتقادي بررسي كند.
Copyright 2011 © Islamic Azad University. | All Rights Reserved.